Byzantine chant

Posted by By at 23 July, at 17 : 45 PM Print

Byzantine chant
1. Toaca e campanas 1:40
2. Doxa 1:38
3. Tis metanias 3:10
4. Divte idomen tin zoin 3:41
Macarie leromonahul
5. Kyrie, ekekraxa 3:33
Yannis Sakellaridis
6. Phos ilarion 1:59
Nectarie Blahul
7. Axion 5:33
8. Eotinala: Os epeskhaton ton khronon 4:12
9. Ektenie: Kyrie o Theos imon 1:19
10. To sinbolon tis pisteos 3:03
Paul Constantinescu
11. Exigorasas imas 2:31
12. Trisagion: Aghios o Theos 3:01
Gheorghe Popescu Branesti
13. Kyrie 1:36
14. Ektenie: Kyrie pantocrator 1:35
Theodoros Phokeos
15. Anixantos Sou tin khira 3:12
16. Ekfonis: Oti eleimon 0:37
17. Se ton anavallomenon to phos 5:01
Petros Peloponisios
18. Dhouli kyrion 2:14
Gheorghe Cucu
19. Aghios o Theos 1:39
20. I zoi en tapho 0:44
Paul Constantinescu
21. Proskinumen sou ta pathi Khriste 3:19
22. Anasteseos imera 2:37
Paul Constantinescu
23. Khristos anesti 1:53
24. Khristos anesti 2:24

Posts - English, Posts - Portuguese , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Post Your Comment

You must be logged in to post a comment.