Giovanni Battista Bassani

Giovanni Battista Bassani